شهید عباس شفیع خانی

بیست و پنجم خرداد ۱۳۳۵، در شهر اهواز به دنیا آمد. پدرش قهرمان و مادرش ماه‌جبین نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. ستوان یکم ارتش بود. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، در ابوقریب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای شهر قزوین قرار دارد.