پرواز سفید، قصه فرماندهان۴ (بر اساس زندگی شهید عباس بابایی)

مجموعه ۲۸ جلدی «قصه فرماندهان» که سرگذشت‌هایی داستان‌گونه از زندگی فرماندهان شهید هشت سال دفاع مقدس را روایت می‌کند. «پرواز سفید» داستان زندگی فرمانده شهید، عباس بابایی را روایت می‌کند.